Så skriver du korta texter

Att skriva kort och kärnfullt är viktigt. Dels är det mer ansträngande att läsa på skärm, dels finns en stressfaktor involverad. Men det är svårare att skriva kort än långt. Ett vanligt misstag bland ovana[…]