Så avslutar du ett mejl på rätt sätt

Hur bör en en hälsningsfras skrivas i ett e-brev? Hur du avslutar ditt mejl är så klart viktigt. Men det finns ingen unik metod utan samma sätt som för traditionellt brev gäller. Främst handlar det om att anpassa språk och stil till mottagaren.

Det finns inga bestämmelser för hur man börjar och avslutar mejl, eller vanliga brev. Däremot finns det vanligare och ovanligare sätt. Och även bättre och sämre.

Hej! har blivit en inledande standardfras i brev som riktar sig till enskilda personer och som inte är särskilt formella. Motsvarande avslutningsfras är Med vänlig hälsning eller Vänliga hälsningar.

Hej. är ett mer nedtonat och opersonligare sätt att inleda. Likaså Hej, som har komma på slutet i stället för punkt. Observera att komma kräver liten bokstav i efterföljande mening, något som många missar.

Exempel som visar skillnaden:

Hej.
Jag heter …

Hej,
jag heter …

I formella och opersonliga brev och mejl – som exempelvis i kontakt med myndigheter – klarar man sig ofta utan hälsningsfras. Då kan det räcka med en ärenderubrik. Vid e-brevväxlingar, liksom vid mer privata e-brev, kan hälsningsfraserna vara betydligt kortare och informellare. Då räcker det ofta med ett inledande Hej och ditt namn som avslutningsfras.

Detta gäller första gången du kontaktar någon. I dag är e-post ofta en process i form av dialog med en mer eller mindre omfattande brevväxling. Och ju fler e-brev man skickar mellan varandra och ju snabbare brevväxlingen går, desto naturligare att reducera hälsningsfraserna till ett minimum.

Tänk på att vara försiktig med att använda förkortningen MVH i stället för Med vänlig hälsning. Förkortningen kan uppfattas som mindre artig än den utskrivna frasen. Och kan även ses som nonchalant; att man inte tar sig tid att skriva ut den avslutande hälsningen.